פרשת נשא
PERASHA NASÓ

ENCENDIDO DE VELAS VIERNES 5 17:29 hs


FINALIZA SABADO 6 18:28 hs
SHABAT SHALOM!

 

Luaj

Informaciones

 

SINTESIS DE LA PERASHA; RAB SHAUL MALEH; SHEM TOB;

Rabbi Yosef Bitton;

BENE EMETH; BENE-EMETH.ORG; BENE EMETH; BENE EMET; CEMENTERIO ISRAELITA LOMAS DE ZAMORA; HAR HAGADOL; CNIS DE FALUCHO MAR DEL PLATA; TEMPLO FALUCHO MAR DEL PLATA; JUDAISMO; TORAH; SHIURUIM; PERASHAT HASHABUA; PERASHA; RAB RAFAEL FREUE; RAB NETANEL MOSHE DUER; Rab Abraham Leib Berstein, ASOCIACION ISRAELITA SEFARADI HIJOS DE LA VERDAD; OR HATORAH; Diseño IML;

 

Institucional

Contacto

Rabinato

Comunitarias

Comercios Kosher

Certificado

Diseño IML